บุรีรัมย์ออกประกาศ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

ล่าสุด ให้ผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่น

#ทุกคนกักตัวทุกกรณี

#ยกเว้นผู้เข้าข่าย 5 กรณีต่อไปนี้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar