นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทำประชาคมชุมชน เพื่อช่วยเหลือหญิงวัย 40 และลูกรวม 3 ชีวิต ไม่มีบัตรประชาชน ไม่ได้สิทธิ์เช่นคนไทยอื่นๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทำประชาคมชุมชน เพื่อช่วยเหลือหญิงวัย 40 และลูกรวม 3 ชีวิต ไม่มีบัตรประชาชน ไม่ได้สิทธิ์เช่นคนไทยอื่นๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เข้าไปช่วยเหลือให้มีบัตรประชาชน

วันนี้ (17 มิถุนายน 2564) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมประชาคม เพื่อรับรองการพักอาศัยของบุคล ที่ขอจัดทำประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ที่พักอาศัยในชุมชนประปาเก่า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในการนี้ นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ธีระวิวัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายณัฏฐ์ คงธนัยรุ่งโรจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายสมเกียรติ พลรัมย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

นายคมกริช สายชมภู ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นประจักษ์พยานในครั้งนี้

ซึ่งการประชุมประชาคม มีมติเห็นชอบ รับรองว่า นางสาวหนูกร วงศ์ใสและบุตร รวม 3 คน ได้อาศัยอยู่ในชุมชนประปาเก่าจริง หลังจากนี้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะได้ดำเนินตามขั้นตอนและระเบียบเพื่อให้ครอบครัวนี้มีบัตรประชาชนต่อไป พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มอบผ้าห่มและถุงยังชีพ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 20 คน

นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาครอบครัวของ น.ส.หนูกร วงศ์ใส และลูกรวม 3 คน ไม่ได้มีโอกาสเหมือนประชาชนคนไทยทั่วไป วันนี้สิทธิที่ควรได้คือความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ ที่ทางเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รีบดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้ทั้ง 3 คน ได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ พร้อมผลักดันด้านการศึกษาของเด็กทั้ง 2 คน ในการศึกษาเล่าเรียนด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :