พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติยาจารย์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง บริจาคเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติยาจารย์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง

บริจาคเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

เข้า”กองทุนสงฆ์อาพาธ” เพื่อสมทบทุนในการรักษาพระสงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

บริจาค

- ข้าวสาร 50 ถุง

- ไข่ไก่สด 100 แผง

- น้ำดื่ม

เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 76 ปี ณ วัดกลางพระอารามหลวง

โดยมี นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :