เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมสถานที่จัดเวทีเสวนา “ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ สร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน” และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลำห้วยปอ

เทศบาลตำบลบ้านบัว เตรียมสถานที่จัดเวทีเสวนา “ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ สร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน” และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลำห้วยปอ

?จัดโดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลบ้านบัว และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่

? โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเครือข่ายปราชญ์ฯจะสนับสนุนต้นไม้ที่จะใช้ในการปลูก พร้อมมอบให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้ง 18 หมู่บ้าน รวม 4,300 ต้น โดยได้เรียนเชิญปราชญ์ชาวบ้านฯ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัวหรือผู้แทน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18 ตำบลบ้านบัว ผอ.สวท.บุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ร่วมเวทีเสวนา

?ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM.101.75 MHz. ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar