เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วให้ผู้ยากไร้ ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิค อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วให้ผู้ยากไร้

ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิค อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จแล้วจากนายนายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เพื่อมอบให้แก่เด็กหญิงชุติมา ปลดรัมย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสอ (คุรุราษฎร์บำรุง) บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 บ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากบ้านพักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม และไม่ถูกหลักสุขอนามัย

โดยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของเด็กหญิงชุติมา ปลดรัมย์ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการสนับสนุนงบประมาณ และวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สนับสนุนแรงงานนักศึกษาในแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องครัว ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบกำลัง รวมถึงติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อให้ได้ศึกษาและเรียนรู้ผ่านระบบ DLTV

การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ นอกจากจะได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีบ้านพักอาศัยที่ถูกหลักสุขอนามัยแล้ว นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ยังได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเฉพาะทางสถาบันได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาทำงานด้านจิตอาสา นำความรู้มาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar