การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

 

? การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ประจำวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
1. ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านไลน์และแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”
2. ผู้ที่ลงทะเบียนทางระบบ BRH Connect
คลิกลิงค์ http://app.brh.go.th:10667/
3. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเท่านั้น)
- Google form C ลำดับคิวที่ 1 - 6,220
- Google form D ลำดับคิวที่ 1 - 7,041
- Google form E ลำดับคิวที่ 1 - คิวปัจจุบัน
ตรวจสอบรายชื่อลำดับคิว Form C, D, E ตามลิงค์ด้านล่างนี้
? form E หลังลงทะเบียน 2-3 ชม.เข้าไปตรวจรายชื่อตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/.../1ccUMqHF11niTkS6DrgTY.../edit...
? เพิ่มเติม...ลงทะเบียนผ่าน form C, D, E
1) ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ที่จะมารับบริการฉีดวัคซีน ขอให้ท่านเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ยารักษาโรค สมุดประจำตัวผู้ป่วย ประวัติการรักษา หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารับวัคซีน กรณีที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการฉีดวัคซีนค่ะ
2) สำหรับประชาชนต่างจังหวัด ที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในบุรีรัมย์ หรือเอกสารการเซ็นรับรองจากผู้นำชุมชนระบุว่า เราอยู่ในบ้านเลขที่นี้จริง
.
.
4. ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 14 กันยายน 2564
.
✅ สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบนัดฉีดเข็ม 2 และใบรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 สามารถดาวน์โหลดได้ทาง BRH Connect
คลิกลิงค์ http://app.brh.go.th:10667/

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar