พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ เฟ้นหาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติกรมการพัฒนาชุมชนปี 2564 ณ พื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ เฟ้นหาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติกรมการพัฒนาชุมชนปี 2564 ณ พื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

🖌️วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00 น.

นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประกอบด้วยนายสิทธิพร เตียประสิทธิ์ นายสมศักดิ์ บรรลุ และนางสาวธัญชนิตคำเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบกรมการพัฒนาชุมชน 2564 ณ พื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โดยการลงพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าวมี จ่าเอกศักรินทร์ คูณประโคน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นตัวแทนในระดับอำเภอในการสนับสนุนกิจกรรมโดยมี นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับตำบล ผู้นำในระดับหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานพัฒนาชุมชนดีเด่นตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งคัดเลือกบุคคลต้นแบบในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อเชิดชูเกียรติโดยมีการคัดเลือกทั้งหมด 6 กิจกรรม โดยอำเภอประโคนชัยมีการส่งกิจกรรมเข้าคัดเลือกทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้แก่บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2. กลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านฉันเพล หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น(หญิง)ได้แก่ นางสมจิตร พยัคฆ์ษา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

4. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น(ชาย) ได้แก่นายมัย ภาสดา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งบ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนเข้มแข็งและได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และมีการพัฒนาศักยภาพสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์สังคม มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของอำเภอประโคนชัย เดิมก่อนจะย้ายที่ตั้งไปสู่ทำเลที่ตั้งใหม่ในปัจจุบัน และนอกจากนั้นผู้นำต้นแบบผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และกิจกรรมองค์กร ยังมีความโดดเด่นเฉพาะตัวเหมาะแก่การเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานและเป็นต้นแบบในการพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag