สถานี :
วันที่ : วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค
จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัด การแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2022 พรีเซนเต็ด บาย เครื่องดื่มตราช้าง” พร้อมวางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด
จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัด การแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2022 พรีเซนเต็ด บาย เครื่องดื่มตราช้าง” พร้อมวางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “SMART VOTE”
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “SMART VOTE” พร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบผู้ทุจริต เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างโปร่งใส
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government